ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Marrige Kankotri made by phone just 2 minutes.

Marrige Kankotri

We engage in a variety of tasks and activities throughout our lives. Then, from birth to death, a man must perform numerous tasks. A man typically starts thinking about getting married when he is between the ages of 21 and 25. He invests a lot of cash in his marriage. Making the wedding kankotri is the first task.

Also read ⦿➤ ગુજરાતની તમામ માર્કેટયાર્ડના લાઈવ ભાવો- જાણો ઘરે બેઠા, તમારા સ્માર્ટફોન થી.

It is required of us to invite our family members to our wedding. To deliver this invitation, we hire a graphic artist to go there and create a kankotri. You can now stop printing Kankotri. Using your smartphone, you can create wedding kankotri on your own. To do that, all you need to do is download an app. It only takes two minutes to prepare kankotri cho with the aid of this app.

ગજબ! 112 વર્ષની દાદીને ફરી કરવા છે 8મા લગ્ન : શોધે છે એક મર્દ, રાખી છે આ શરત

Marrige Kankotri
Marrige Kankotri

New Features

– સહેલાઇથી કંકોતરી Edit ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકાશે
– વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી
– વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
– નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
– કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો.
– ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
– ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
– મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો
– શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો
– સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

In Gujarati Lagan Kankotari – ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી you can add various events related to marriage like Date and Time of Mandap Muhrat, Date and Time of Marriage and Place of marriage. Also add photo of marriage couple ( વર – વધુ નામ) and name of marriage couple in gujarati using gujarati keyboard.

Also read ⦿➤ રોજે રોજ ના તમારા શહેર ના પેટ્રોલ – ડીઝલ ના ભાવ જુવો માત્ર પિન કોડ નાખીને.

Add Gujarati Tahuko – ટહૂકૉ to make gujarati marriage invitation card more beautiful.

Save and Share marriage invitations card to relatives, friends, and colleagues, family via WhatsApp, Facebook etc.

How To Use:

Select Photo from gallery or camera to set on kankotari.
Select Kankotari/invitation card template.
Enter name of marriage couple ( વર – કન્યા નામ) using gujarati keyboard and gujarati font.
Set Date and Time of Mandap Muhrat, Date and Time of Marriage and Place of marriage.
Set text color as per your choice.
Replace photo if yo need to change.
Add Gujarati Tahuko as per your choice.
Add sticker to decorate gujarati marriage invitation card.
Save Generated Lagan Kankoari in your device.
Share marriage invitations card to relatives, friends, and colleagues, family via WhatsApp, Facebook etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *