ગુજરાત આદર્શ નિવાસી શાળા પ્રવેશ 2023

ગુજરાત આદર્શ નિવાસી શાળા પ્રવેશ 2023: સરકારના સામાજિક ન્યાયાધીશ અને ન્યાયાધીશ સત્તા વિભાગ દ્વારા ધોરણ 9, 10 12 માં પ્રવેશ અને ગુજરાત પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અરજ કરવી. Adarsh

 

 

Adarsh

ગુજરાત રાજ્યમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ વિચરતી મુક્ત જાતિ, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્તરે વધુ સારું શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે 34 આદર્શ નિવાસી શાળાઓ છે. શાળાઓની યાદી “examjayangujrat gov.in” પર ઉપલબ્ધ છે. આ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ, રહેઠાણ, ભોજન, ગણવેશ, બુટ-મોજા, સ્ટેશનરી જેવી તમામ સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે.

Also read

How To Google Find My Device

Details in Adarsh ​​Residential Schools Online Admission Advertisement Short

  • Scheme Name: Adarsh ​​Niwasi School Admission 2023-24
  • Who will get: admission for 9th, 10th and 12th
  • Income limit: 6,00,000/- lakh

Also read

જુઓ આજના ઓનલાઈન ન્યૂઝપેપર

What facilities will the students get?:

In these schools all the facilities like education, accommodation, food, uniform, boot-socks, stationery are provided to the students free of charge.

  • Last date of application: 30/05/2023
  • Application Type: Online
  • Website to apply: online www.esamajkalyan.gujarat.gov.in

Also read

બોલીવુડના 60 વર્ષીય અભિનેતાએ કર્યા લગ્ન

Criteria/Eligibility for admission to Adarsh ​​Residential School Application for getting in standard residential schools in 9th, 10th and 12th has to be done online only. Necessary certificates along with application also have to be uploaded online.

 

 

A student applying for admission must have secured at least 50% marks in the previous year’s annual examination.

In case of girls students who have secured 45% marks can apply.

Anu. Caste/Sec. Applicants who have secured 45% marks in the previous year result in case of children of Jan Caste/Socially and Educationally Backward Classes of More Backward/Extremely Backward/Nomadic Freed Castes and children of disabled, widows and full sisters can apply.

 

 

If the annual income of the father/guardian of the student is up to Rs.6,00,000/- they can apply.

 

 

Also read

SSA Gujarat Recruitment for Various Posts 2023

As per the applications received for admission, admission will be given on the basis of merit and as per the notification of the Government from time to time.

 

 

read વોશિંગ મશીન સહાય યોજના Scheme 2023

Important Link

Official Notification: click here

List of ideal residential schools for Kumar: click here

List of ideal residential schools for girls: click here

Rules to be followed by a student after admission to Adarsh Residential School: click here

Website to apply online: click here

A student’s consideration for admission to an ideal residential schoolBefore applying the student should follow the instructions posted on www.esamajkalyan.gujarat.gov.in.

 

 

Also read Download BharatCaller App : Caller ID Spam Block ID Caller

 

 

The student has to produce the annual income certificate of the father/guardian issued by the competent authority.

Also read

Gujarat weather: IPL રસિકો માટે ખાસ સમાચાર: 31 માર્ચે વરસાદ પડશે કે નહીં? હવામાન વિભાગની આગાહી

If incomplete details are mentioned in the application and the requested documents are incomplete, the application will not be considered valid.

 

 

No amendment/addition can be made to the application after submission of the application

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *