મેરી માટી મેરા દેશ સર્ટીફીકેટ Download From here

Meri Mati Mera Desh Certificate Download From here, the campaign has been started in honor of the martyrs, which was informed by the Prime Minister in the Mann Ki Baat programme.

Also read

PM YASASVI Scholarship 2023, apply now

 

મેરી માટી મેરા દેશ સર્ટીફીકેટ

‘Meri Mati Mera Desh’ celebrates the many achievements of the nation. It includes paying tribute to the ‘heroes’ who protect our nation. The ceremonies will be held at village, panchayat, block, urban local body, state and national levels.

The Prime Minister appealed to everyone to upload a selfie taking the oath with clay in their hands, saying that the Tricolor campaign was launched across the country on Independence Day last year. Tricolors should be hoisted in every house this year too so that people can remember their duties, value of freedom and countless sacrifices made for the freedom of the country with these efforts.

મેરી માટી મેરા દેશ સર્ટીફીકેટ
મેરી માટી મેરા દેશ સર્ટીફીકેટ

મેરી માટી મેરા દેશ સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું?

  1. સૌ પ્રથમ https://merimaatimeradesh.gov.in/ સાઈટ પર જવાનું રહેશે.
  2. ત્યાર બાદ Take Pledge બટન પર ક્લિક કરો.
  3. હવે જે નવું પેજ ઓપન થયું તેમાં ચાર સ્ટેપ દેખાશે, તેમાં પણ Take Pledge બટન પર ક્લિક કરો.
  4. ત્યારબાદ નવા પેજમાં તમને તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર, રાજ્ય અને જીલ્લો સિલેક્ટ કરી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો
  5. હવે તમારો ફોટો અપલોડ કરીને ફરીથી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
  6. હવે એજ પેજ માં તમારૂ સર્ટીફીકેટ જનરેટ થશે અને તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો.
સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડમાટે અહી ક્લિક કરો

Har Ghar Tiranga Certificate Download and Awards

The Har Ghar Tiranga initiative aims to instill a sense of patriotism in citizens and raise awareness about the Indian National Flag. The act is not only symbolic, but it also represents our personal connection to the Tiranga and our commitment to nation-building.

The Department of Legal Affairs will award attractive cash prizes, trophies, and certificates to the National and State level winners in each competition (DoLA). In collaboration with MyGov, e-certificates may be issued to all participants.

Send one of our greeting cards, stickers, quotes/messages  on friendship day to wish them.

Design your own friendship cards with friendship wishes. Personalize your message and add a photo for a personal touch
Friendship day greetings to make friendship day greeting cards using photo effects, wishes, stickers and messages.
You can share greetings, stickers, wishes or messages with friends and family on social apps like Whatsapp, Twitter, G+, Facebook, Hike, Line, WeChat and others.
It works without internet too.
You can save or share the final photo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *