Advertising

How to Register a Marriage

Advertising

લગ્ન નોંધણી માત્ર  વાત પુરતી જ મર્યાદિત નથી. પરંતુ કોઈ સામાન્ય ડોક્યુમેન્ટેશન કરાવવાનું હોય જેમકે, ચૂંટણી કાર્ડ, લાઇસન્સ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે માટે મેરેજ રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટ અનિવાર્ય છે. સૌથી મહત્વની વાત તો લગ્નના આધારનો એક માત્ર પુરાવો એ પણ મેરેજ સર્ટીફીકેટ (Marriage Certificate) જ છે.

Advertising

Marriage is a significant milestone in one’s life, and registering it legally holds great importance. Properly registering a marriage ensures that it is recognized by the government and provides numerous benefits to the couple. Whether you are planning a wedding or have recently tied the knot, understanding the process of marriage registration is crucial. This article will guide you through the step-by-step process of registering a marriage, highlight its benefits, address common challenges, and provide useful tips for a smooth experience.

Also read

Advertising

Table of Contents

IDBI Bank Executive Recruitment 2023

લગ્ન પ્રમાણપત્ર પાત્રતા – Eligibility of Marriage Certificate In Gujarat

ગુજરાત ના લગ્ન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નીચે મુજબ ની પાત્રતા હોવી જરૂરી છે.

 • કન્યા ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • પરિણીત વરની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • પતિ અને પત્ની બંને ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ.
 • વિદેશી પાર્ટનર માટે, નો ઓબ્જેક્શન પ્રમાણપત્ર (NOC) જરૂરી છે.

1. Introduction

Marriage registration is the legal process through which a marriage is officially recognized by the government authorities. It establishes the validity of the union and provides legal rights and benefits to the married couple. While the requirements and procedures may vary across different countries and regions, the overall purpose remains the same.

2. Understanding the Importance of Marriage Registration

Registering a marriage offers several advantages and legal protections. It serves as proof of the marital relationship and is essential for availing various benefits provided by the government and other institutions. Some of the key reasons why marriage registration is important include:

Also read

ફરી એકવાર ગરમી માં વરસાદની આગાહી

ગુજરાત લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર ડોક્યુમેન્ટ – Documents For Marriage Certificate Gujarat

ગુજરાત મેરેજ સર્ટિફિકેટ ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ નીચે મુજબ છે.

ગુજરાતમાં મેરેજ સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી? – Marriage Certificate Gujarat Online Apply

જે ઉમેદવારો મ્યુનિસિપલ ઑફિસે જવા માંગતા નથી તેમના માટે સરકારે હવે લગ્ન નોંધણી માટે ઓનલાઈન સુવિધા કરી છે. જેથી માણસનો સમય બચી શકે. આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે તમે કેવી રીતે ઓનલાઈન સુવિધાનો લાભ લઈને તમારા લગ્ન (મેરેજ સર્ટિફિકેટ)ની નોંધણી કરાવી શકો છો, જે ખૂબ જ સરળ પ્રક્રિયા છે, તમે અમારા આપેલા સ્ટેપ્સને ફોલો કરી શકો છો.

સૌપ્રથમ તમારે https://enagar.gujarat.gov.in e nagar પોર્ટલ પર જવાનું રહેશે.

હવે વેબસાઈટના હોમ પેજ પર, REGISTER કરવાનો વિકલ્પ છે, તેના પર ક્લિક કરો.

 

હવે આગલા પેજ પર, મોબાઇલ નંબર અથવા ઇમેઇલ દ્વારા તમારું લોગિન ID બનાવો.

 

નોંધણી પછી, મુખ્ય પેજ પર પાછા આવો, અહીં તમારે લોગિન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

આમાં તમારે તમારો યુઝરનેમ પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ નાખવો પડશે. અને પછી લોગિન પર ક્લિક કરો.

 

 

 

લોગિન કર્યા પછી, તમારે રજિસ્ટ્રેશન માટે વિગતો ભરવાની રહેશે અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

 

તમારી સ્ક્રીન પર ઘણા વિકલ્પો દેખાશે, Marriage Registration પર ક્લિક કરો.

 

તે પછી તમારી સ્ક્રીન પર એપ્લિકેશન ફોર્મ દેખાશે, તમારે એપ્લિકેશન ફોર્મમાં દાખલ કરેલી બધી માહિતી ભરવાની રહેશે. તમામ દસ્તાવેજો પણ અપલોડ કરો. અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.

 

 

વ્યક્તિએ પૂર્ણ કરેલ અરજી ફોર્મને અધિકૃત સંબંધિત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઑફિસમાં પહોંચાડવું આવશ્યક છે. સંબંધિત ઓફિસમાંથી અરજીની રસીદ મેળવો.
અરજી કન્ફર્મ થયા પછી અરજીની તારીખના સાત દિવસની અંદર તમને લગ્નનું પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થશે.
જે પણ નગરપાલિકા નું નામ પોર્ટલ પર નહીં બતાવતા તે લોકો લગ્ન પ્રમાણપત્ર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ને ઓફલાઇન ગ્રામ પંચાયત અથવા કોર્પોરેશન ઓફિસ જઈને અરજી કરી શકે છે. marriage certificate Gujarat

નોંધ : પોર્ટલ પર જે નગરપાલિકા જોવા મળશે તેના માટે જ તમે ઓનલાઇન મેરેજ સર્ટિફિકેટ માટે અરજી કરી શકો છો બાકી તમારે મ્યુનિસિપલ ઑફિસે અથવા જેતે મ્યુનિસિપલ ઑફિસ ની વેબસાઇટ પર અરજી કરી શકો છો.

લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2023 pdf – marriage certificate Gujarat form pdf

ગુજરાતી માં ડાઉનલોડ કરો

English માં ડાઉનલોડ કરો

2.1 Legal Recognition and Protection

Marriage registration provides legal recognition to the relationship, ensuring that the union is protected under the law. It establishes the rights and obligations of the married couple, offering legal remedies in case of disputes or separation.

ગુજરાત મેરેજ સર્ટિફિકેટના ફાયદા – Benefits Of Marriage certificate In Gujarat

 • ગુજરાત લગ્ન નોંધણીના ફાયદાઓની યાદી નીચે મુજબ આપવામાં આવી છે.
 • તમારા જીવનસાથીનું નામ સામેલ કરવા માટે તમારા પાસપોર્ટને બદલવા માટે લગ્નના દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
 • લગ્ન પછી છોકરી ના આધાર કાર્ડ માં નામ સુધારવા માટે જરૂરી છે.
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર યુગલને જ કાયદાકીય રીતે લગ્ન ગણવામાં આવે છે.
 • પતિ-પત્ની ગુજરાત લગ્ન પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરીને સંયુક્ત બેંક ખાતાની નોંધણી અને સંચાલન કરી શકે છે.
 • જીવન વીમા, બેંક થાપણો અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો દાવો કરતી વખતે કાર લગ્ન પ્રમાણપત્રને કાયદેસર દસ્તાવેજ તરીકે ગણવામાં આવે છે.
 • વૈવાહિક તકરારમાં નક્કર પુરાવા તરીકે લગ્ન પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

2.2 Social Security Benefits

Registered marriages often qualify for social security benefits, such as pension schemes, healthcare coverage, and survivor benefits. These benefits provide financial stability and security to the married couple.

Also read

મિની વાવાઝોડા સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી

2.3 Inheritance Rights

Marriage registration ensures that both partners have the right to inherit each other’s property in the event of death. It simplifies the legal process of transferring assets and protects the interests of the surviving spouse.

2.4 Visa and Immigration Benefits

Registering a marriage can facilitate the immigration process for spouses in cases where one partner is a foreign national. It enables the foreign spouse to obtain dependent visas, work permits, or permanent residency more easily.

Also read

Check your AGE age calculator’s best tools

2.5 Insurance and Health Benefits

Marriage registration often allows couples to include each other in their health insurance policies, providing access to better healthcare facilities. It also extends other insurance benefits, such as life insurance coverage.

3. Step-by-Step Guide to Registering a Marriage

Registering a marriage involves several steps that may vary depending on the jurisdiction. The following guide provides a general overview of the process:

3.1 Determine the Eligibility Criteria

Before proceeding with the registration, determine the eligibility criteria set by the local authorities. Typically, there are minimum age requirements and restrictions related to marital status or blood relations.

3.2 Gather Required Documents

Collect all the necessary documents required for marriage registration, which may include identification proofs, birth certificates, proof of residence, and photographs of the couple.

Also read

Radio Garden: All World Radio Station Touch Anywhere

3.3 Visit the Registrar’s Office

Visit the local Registrar’s Office or the designated authority responsible for marriage registration. Inquire about the specific requirements and procedures applicable to your location.

3.4 Fill Out the Application Form

Obtain the marriage registration application form from the Registrar’s Office and carefully fill it out. Provide accurate information about both partners, witnesses, and other necessary details.

3.5 Submit the Application and Pay Fees

Submit the completed application form along with the required documents and pay the prescribed fees. Ensure that all the documents are properly attested and meet the specified guidelines.

Also read

નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન મામલે થયેલી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી, કહી આ વાત

3.6 Schedule the Appointment

If an appointment system is in place, schedule an appointment for the marriage registration. Note down the date, time, and any additional instructions provided by the authorities.

3.7 Attend the Appointment

Arrive at the Registrar’s Office on the scheduled date and time. Both partners, along with the witnesses, need to be present for the registration process. Answer any questions or provide additional information as requested.

3.8 Witness Requirement

Some jurisdictions require witnesses to be present during the marriage registration process. Ensure that you have arranged for the necessary witnesses who meet the eligibility criteria specified by the authorities.

3.9 Receive the Marriage Certificate

Upon successful completion of the registration process, you will be issued a marriage certificate. This certificate serves as legal proof of the marriage and is essential for various official purposes.

Also read

DRDO Recruitment 2023 For Graduate | Diploma | ITI Apprentice Posts

4. Benefits of Registering a Marriage

Registering a marriage offers numerous benefits to the couple. Understanding these advantages can encourage more couples to complete the registration process. Here are some key benefits:

4.1 Legal Recognition and Protection

By registering a marriage, couples gain legal recognition and protection. This ensures that their rights and obligations are acknowledged and upheld by the law, providing a sense of security and stability in the relationship.

4.2 Social Security Benefits

Registered marriages often entitle couples to various social security benefits, including retirement pensions, healthcare coverage, and survivor benefits. These benefits contribute to the overall well-being and financial security of the couple.

4.3 Inheritance Rights

Registering a marriage establishes the legal framework for inheritance rights. It ensures that the surviving spouse is entitled to inherit the deceased partner’s assets, simplifying the transfer of property and protecting the interests of both partners.

4.4 Visa and Immigration Benefits

Marriage registration can significantly impact the immigration process for couples with international backgrounds. It helps facilitate visa applications, work permits, and dependent visas, making it easier for spouses to live and work together in the same country.

4.5 Insurance and Health Benefits

Many insurance companies provide better coverage and benefits to registered married couples. Health insurance policies often include provisions for spouse coverage, enabling access to comprehensive healthcare services.

5. Common Challenges and How to Overcome Them

While registering a marriage is generally a straightforward process, it can sometimes come with challenges. Being aware of these challenges and knowing how to overcome them can help ensure a smooth registration experience. Here are some common hurdles and their solutions:

5.1 Lack of Awareness

Many individuals are unaware of the importance and benefits of marriage registration. Promoting awareness through public campaigns, educational programs, and online resources can help address this issue.

5.2 Document Verification Issues

Sometimes, couples may face difficulties in verifying or obtaining the necessary documents. Seeking professional assistance, such as hiring a lawyer or reaching out to specialized agencies, can streamline the document verification process.

5.3 Delay in Processing

In some cases, delays in processing marriage registrations may occur due to administrative reasons or an overwhelming number of applications. Patience and persistence are key during such delays, and regularly following up with the authorities can help expedite the process.

5.4 Language Barriers

Language barriers can pose challenges, especially for couples who are not fluent in the official language of the jurisdiction. Utilizing translation services, seeking assistance from bilingual individuals, or requesting translation support from the authorities can help overcome this hurdle.

5.5 Technical Glitches in Online Registration Systems

As online registration systems become more common, technical glitches or system errors can arise. Reporting such issues to the respective authorities and seeking alternative methods of registration, if available, can ensure that the process proceeds smoothly.

6. Tips for a Smooth Marriage Registration Process

To enhance your marriage registration experience and minimize any potential difficulties, consider the following tips:

6.1 Research and Familiarize Yourself with the Process

Before initiating the registration process, conduct thorough research to understand the specific requirements and procedures applicable to your jurisdiction. Familiarize yourself with the necessary documents and any additional guidelines.

6.2 Prepare the Required Documents in Advance

Gather all the required documents well in advance to avoid last-minute stress or delays. Ensure that the documents are complete, valid, and properly attested as per the authorities’ instructions.

6.3 Seek Professional Assistance if Needed

If you encounter complexities or challenges during the registration process, consider seeking professional assistance. Consulting with a lawyer or engaging the services of specialized agencies can provide guidance and support.

6.4 Follow the Instructions Carefully

Read and follow the instructions provided by the Registrar’s Office or the authorities meticulously. Pay attention to details, accurately fill out the forms, and submit the required documents as instructed.

6.5 Be Patient and Persistent

The registration process may take time, and it is essential to remain patient and persistent. Follow up with the authorities if there are delays or seek clarification if you have any doubts or concerns.

7. Conclusion

Registering a marriage is a significant step that ensures legal recognition and provides various benefits and protections to the couple. By following the step-by-step guide, understanding the advantages, and overcoming common challenges, couples can navigate the registration process with ease. Remember, registration offers legal security, social benefits, and peace of mind, making it an essential aspect of a successful marital journey.

Marriage Certificate Gujarat માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ગુજરાત મેરેજ સર્ટિફિકેટ માટે ઓફિસિયલ વેબસાઇટ

https://enagar.gujarat.gov.in

લગ્ન નોંધણી ફોર્મ 2023 pdf – marriage certificate gujarat form pdf

ગુજરાતી માં ડાઉનલોડ કરો

English માં ડાઉનલોડ કરો

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Is marriage registration mandatory?

Marriage registration requirements vary across jurisdictions. In some places, it is mandatory, while in others, it may be optional. It is advisable to check the legal requirements of your specific location.

2. What documents are required for marriage registration?

The required documents may include identification proofs, birth certificates, residence proofs, and photographs of the couple. The specific documents needed may vary based on local regulations.

3. Can a marriage be registered online?

In many jurisdictions, online marriage registration systems have been introduced. However, the availability of online registration depends on the policies and infrastructure of the respective authorities.

4. How long does the marriage registration process take?

The duration of the marriage registration process varies depending on the jurisdiction and the efficiency of the local authorities. It can range from a few days to several weeks or even months.

5. Is marriage registration different in different countries?

Yes, marriage registration procedures and requirements can differ significantly from one country to another. It is crucial to familiarize yourself with the specific regulations and guidelines of your respective location.

Advertising

Leave a Comment