Advertising

Radio Garden: All World Radio Station Touch Anywhere

Advertising

રેડિયો ગાર્ડન એ એક પ્રકાર ઇન્ટરેક્ટિવ વેબસાઇટ છે જે બધા જ વપરાશકર્તાઓને વિશ્વભરના રેડિયો – સ્ટેશનો સાંભળવાની મંજૂરી આપે છે. તે વિવિધ રેડિયો સ્ટેશનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા લીલા બિંદુઓ સાથે વૈશ્વિક નકશો પ્રદાન કરે છે. વપરાશકર્તાઓ ચોક્કસ સ્ટેશનમાં ટ્યુન કરવા અને તે સ્થાનથી જીવંત પ્રસારણ સાંભળવા માટે નકશા પર ગમે ત્યાં ક્લિક અથવા સ્પર્શ કરી શકે છે.

Advertising

Also read

Table of Contents

Advertising

DRDO Recruitment 2023 For Graduate | Diploma | ITI Apprentice Posts

Radio Garden is a unique web platform that offers a comprehensive collection of radio stations from around the world. By accessing the website, users are greeted with an interactive 3D globe that represents the Earth. The map is filled with numerous green dots, each representing a different radio station.

Also read

Google Mapsનું ખાસ ફીચર પાછું આવ્યું, ફીચરના ઉપયોગથી 360-ડિગ્રી વ્યૂ મળશે

Users can navigate the world by clicking and dragging their cursor or simply touching the screen on a touch-enabled device. As they explore the map, they can see different cities and regions marked by blue labels. Clicking on any green dot also instantly tunes the user into the live broadcast of the respective radio station.

How can I listen to global radio stations?
You’ll find these stations and more on either DAB or DAB+ digital radio, or on Global Player on your mobile, smart speaker or online at globalplayer.com. If you’re yet to make the switch to digital, we’re here for you on FM too.

 

 

રેડિયો ગાર્ડન એક ઇમર્સિવ અનુભવ પ્રદાન કરે છે, જેવપરાશકર્તાઓને વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે મુસાફરી કરવાની અને રેડિયો પ્રોગ્રામિંગની સમૃદ્ધ વિવિધતા શોધવાની મંજૂરી આપે છે.  તે વિવિધ દેશો અને પ્રદેશોમાંથી સ્થાનિક સંગીત, સમાચાર અને સાંસ્કૃતિક સામગ્રીનું અન્વેષણ કરવા માટે એક ઉત્તમ સ્ત્રોત છે.

Also read

Vahli Dikri Scheme 2023

લાઇવ બ્રોડકાસ્ટ્સ સાંભળવા ઉપરાંત, રેડિયો ગાર્ડન દરેક સ્ટેશન વિશે વધારાની સુવિધાઓ અને માહિતી પ્રદાન કરે છે.  વપરાશકર્તાઓ સ્ટેશનનું નામ, સ્થાન અને પ્રસારણની ભાષા જેવી વિગતો જોઈ શકે છે.  તેઓ સ્ટેશન વિશે સંક્ષિપ્ત વર્ણન અથવા ઐતિહાસિક માહિતીને પણ ઍક્સેસ કરી શકે છે, તેમની સમજણ અને સામગ્રી સાથેના જોડાણને વધારે છે.

એકંદરે, રેડિયો ગાર્ડન વૈશ્વિક રેડિયો નિર્દેશિકા તરીકે સેવા આપે છે, વિશ્વભરના રેડિયો સ્ટેશનોનું અન્વેષણ કરવા અને તેનો આનંદ માણવાની અનુકૂળ અને સુલભ રીત પ્રદાન કરે છે.

The Radio garden team

Listen Radio | દુનિયાના બધા રેડિયો ચોખ્ખા અવાજે સાંભળો 

Install App

તમામ ઉપયોગી માહિતી મેળવો 

 

The best part of Dio Gardens is its ability to provide a truly immersive and interactive experience. By allowing users to explore a 3D globe and interact with different radio stations in real-time, it offers a unique way to discover and connect with different cultures, languages and music from around the world.

Also read

All Gujarat’s Gujarati News Papers Read In Your Mobile.

Radio Garden lets users break free from the limitations of traditional radio, enabling them to explore and listen to stations from any location on the map. Also this freedom of choice and the ability to tune into live broadcasts from different countries and regions is a notable feature that sets Radio Garden apart.

Radio Garden’s user-friendly interface and intuitive controls make it accessible to a wide range of users regardless of their technical proficiency. Using a computer, smartphone or tablet, anyone can effortlessly navigate the map, click on stations and start listening to broadcasts instantly.

Also read

Passport Size Photo Maker – ID Photo Application

The platform also provides additional information about each station, including its name, location, and broadcast language, allowing users to gain insight into the stations they search for. This added context enhances the overall listening experience and helps users develop a deeper appreciation for the variety of radio content available.

Overall, the combination of its immersive interface, global coverage and user-friendly features makes Radio Garden an exceptional platform for discovering and enjoying radio stations from all over the world.

Also read

YOUNG ACHIEVERS SCHOLARSHIP 2023

Since its initial release, Radio Guard has continued to expand its collection of radio stations and improve its features. It has added more stations from different countries, enabling more users to access a wider range of content.

Radio Garden has become a favorite resource for radio entertainment enthusiasts, travelers and individuals interested in exploring global cultures and music. It exemplifies the power of technology to bring people across borders and provide a virtual window into the world of radio broadcasting.

Which country app is Radio Garden?
This idea was developed by the companies Studio Puckey and Studio Moniker in partnership with the Netherlands Institute for Sound and Vision.
Is Global Radio free?

it’s totally free

Yes, you’ve read correctly! All of your favourite Global radio brands, award-winning podcasts, expertly-curated playlists are all in one place, wherever you go. All for free.

What is the biggest radio station in the world?
Worldwide broadcasts
  • BBC World Service – 188 million weekly listeners, broadcasting in 32 languages as of 2009.
  • A State of Trance with Armin van Buuren has an estimated 40 million listeners across 84 countries.
  • American Top 40 with Ryan Seacrest has an estimated 20 million listeners worldwide.
Advertising

Leave a Comment