સેન્સેક્સે 6 મહિના પછી નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

સ્થાનિક શેરબજાર આજે ઐતિહાસિક ઊંચાઈને સ્પર્શી ગયું છે અને તેની નવી ઓલ ટાઈમ હાઈ બનાવી છે. આજે સવારે કારોબાર શરૂ થયાના એક કલાકમાં જ સેન્સેક્સે રેકોર્ડ ઉંચી સપાટી બનાવી છે. સેન્સેક્સે આજે તેની 63583ની ભૂતપૂર્વ ઊંચી સપાટીને પાર કરી છે 1. What is the Stock Market? The stock market refers to a marketplace where buyers … Read more