મકરસંક્રાંતિ પર રાશિ પ્રમાણે કરજો આ વસ્તુનું દાન, So there will be an increase in virtue including wealth

મકરસંક્રાંતિ , વસ્તુનું દાન મકરસંક્રાંતિ પર આ વસ્તુનું દાન કરવાથી ધન પ્રાપ્ત થાય છે utarayan ઉતરાયણ makarsankarti મકરસંક્રાતિ, મકરસંક્રાંતિ ઉત્તરાયણના

Continue reading

શું ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણમાં વરસાદ પડશે? અંબાલાલ પટેલ માટે પવન, હવામાન અને આગાહી જાણો.

શું ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણમાં વરસાદ પડશે? અંબાલાલ પટેલ માટે પવન, હવામાન અને આગાહી જાણો. ગુજરાત હવામાનની આગાહી: હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે સંકેત

Continue reading