Google Mapsનું ખાસ ફીચર પાછું આવ્યું, ફીચરના ઉપયોગથી 360-ડિગ્રી વ્યૂ મળશે

  Google Maps Street View ફીચરની મદદથી તમે 360 ડિગ્રી પર રોડ જોઈ શકો છો. આ ફીચર તમને ઘરે બેસીને કોઈ જગ્યાનો સંપૂર્ણ નજારો બતાવે છે. એવું

Continue reading