How to Register a Marriage

લગ્ન નોંધણી માત્ર આ વાત પુરતી જ મર્યાદિત નથી. પરંતુ કોઈ સામાન્ય ડોક્યુમેન્ટેશન કરાવવાનું હોય જેમકે, ચૂંટણી કાર્ડ, લાઇસન્સ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ

Continue reading